03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.140

Завантажити PDF версію:  Аудиторський звіт  за 2020 .....................................................................................

Завантажити PDF версію:  Аудиторський звіт щодо звітних данних за 2020 ...................................................

Завантажити PDF версію:  Баланс (Форма №1) за 2020 ....................................................................................

Завантажити PDF версію:  Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2020 ...........................................

Завантажити PDF версію:  Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2020  ............................................

Завантажити PDF версію:  Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2020 .................................................... 

Завантажити PDF версію:  Примітки до річної фін. звітності (Форма №5) за 2020  .......................................