03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.140

 ЩО ТАКЕ КРЕДИТНА СПІЛКА?

Кредитна спілка —  організація, заснована фізичними особами  на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої  Статутом.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації державним реєстратором, має самостійний баланс, банківські рахунки, печатку, штамп та  бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

 

Кредитна спілка «ГАРАНТ» заснована 30 березня 1999 року на базі членства  громадської організації Спілки жінок м. Києва, яка використала фінансову підтримку від програми TASIS, щоб допомогти жінкам відкрити власний бізнес.

 

Із зміною соціально-економічних орієнтирів відбулася крута зміна звичного життєвого укладу і всі негаразди перехідного періоду, що обернувся під діями чергових криз, найбільше вдарило передусім по жінках, дітях, кинувши на межу виживання переважну більшість родин. Одним із напрямків виходу із  складного фінансового становища для членів Спілки жінок — це створення  кредитної спілки «ГАРАНТ», щоб допомогти жінкам інтегруватися у ринкові умови. За 19 років діяльності соціальна складова стала головною у діяльності кредитної  спілки «ГАРАНТ».

 

Кредитна спілка отримала Сертифікат виданий Канадською Програмою Зміцнення Кредитних Спілок, який засвідчує, що спілка відповідає міжнародним стандартам демократичного управління, прозорої діяльності та фінансової стабільності в підтвердження цього отримала від проекту фінансову підтримку для збільшення резервного капіталу. 

 

До кредитної спілки приходять не тільки вирішувати фінансові питання, члени спілки йдуть зі своїми радощами та проблемами як до друзів, підтримку яких відчувають постійно. Батьки завдяки кредитній спілці навчають й оздоровлюють своїх дітей, комусь вдалося  вилікувати близьку людину, хтось зробив ремонт, купив побутову техніку. 

Кредитна спілка консультує членів спілки у питаннях фінансової грамотності.

 

Відомості про Ліцензії:                                            

1) Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Номер  і дата про прийняття рішення:

1) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  №3177-Л від 20.10.2011р. Початок дії ліцензії 20.10.2011р.

Переоформлена на безстрокову відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг   №1597 від  06.07.2015 р.

Переоформлена відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №162 від 26.01.2017 року у зв’язку із актуалізацією інформації про назву фінансової послуги.

2) Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1510 від 11.05.2017 р. Термін дії - безстрокова.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Щодо кредитної спілки "Гарант" не порушувалось провадження у справі про банкрутство та не застосовувалась процедура санації фінансової установи.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) :Відсутні.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків: Відсутні.

СВІДОЦТВО про реєстрацію фінансової установи Кредитна спілка «Гарант»

03150 М, КИЇВ,

вул. АНТОНОВИЧА,буд. 140

код ЄДРПОУ 21683760

зареєстрована як  фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг

дата та номер розпорядження: 29.04.2004  № 365

реєстраційний номер 14100178

серія та номер  свідоцтва КС № 118

дата видачі свідоцтва 20.04.2004

код фінансової установи  14

 

ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ГАРАНТ"

 

Умови членства в кредитній спілці "ГАРАНТ"

Членами кредитної спілки "ГАРАНТ" можуть бути громадяни України, які зареєстровані в місті Києві.

Зміна ознаки не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

 

Порядок набуття членства у кредитній спілці "ГАРАНТ"

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

 1) відповідності ознаці членства;

 2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;

 3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;

 4) сплати вступного внеску у розмірі 200 (двісті) гривень та обов’язкового пайового внеску – 500 (п’ятсот) гривень.

Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.

Вступні та обов’язкові пайові внески можуть сплачуватись як готівкою, так і в безготівково. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів.

Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою або Правлінням, якщо таке право йому делеговане спостережною радою, на найближчому після подання заяви засіданні.

 

 Припинення членства в кредитній спілці "ГАРАНТ"

 Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

 1) смерті особи - члена спілки;

 2) виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним Статуту;

 3) добровільного виходу з членів спілки.

Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.

Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами кредитної спілки за поданням спостережної ради. 

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або включення її внаслідок порушення Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску фізичною особою можливе лише у разі припинення її членства в кредитній спілці.

 

 

 Склад органів  управління кредитної спілки "ГАРАНТ"

№п/п

П.І.Б.

посада

 

Спостережна рада

 

1

Рубець Євгенія Іванівна

Голова

2

Менжерес Галина Миколаївна

Заступник голови

3

Мазій Світлана Юріївна

Секретар

4

Волосян Микола Іванович

Член спостережної ради

5

 Клевцова Лідія Григорівна

Член спостережної  ради.

 

Ревізійна комісія

 

1

Аксенова Ольга Валентинівна

Голова

2

Руденко Ірина Станіславівна

Заступник  голови

3

Ткачук Роза Іванівна

секретар

 

Правління

 

1

Вретік Сергій Сергійович

Голова правління

2

Пасько Ірина Євгенівна

Член правління

3

Шевцова Наталія Володимирівна

Секретар

 

 

Кредитний комітет

 

1

Чуян Євгенія Іванівна

Голова

2

Вретік Сергій Сергійович

Заступник голови

3

Шевцова Наталія Володимирівна 

Секретар

 

 

 Працівники кредитної спілки "ГАРАНТ"

                                     

                                      Вретік Сергій Сергійович- голова правління

                             Пасько Ірина Євгенівна - головний бухгалтер

                             Шевцова Наталія Володимирівна - інспектор кредитний