03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.140

  

                                                                                  Шановні члени Спілки!

Повідомляємо вас, що 20 серпня 2020 року о 16-00 відбудуться чергові загальні збори членів спілки "ГАРАНТ"

Початок реєстрації 15.30 -16.00

за адресою: м. Київ, вул.Антоновича,буд.140

 

                                                                                       Порядок денний:

1.Затвердження порядку денного загальних зборів.

2.Заслуховування та затвердження звітів органів управління КС «Гарант» за 2019 рік.

3.Заслуховування та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2019 рік.

4.Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Гарант» за 2019 рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності КС «Гарант» за 2019 рік.

6.Розгляд бюджету кредитної спілки на 2021 рік.

7.Визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2020 рік.

8.Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії.

 

Пропозиції по питаннях порядку денного загальних зюорів членів кредитної спілки, приймаються до 10 серпня 2020 року в приміщенні

кредитної спілки “Гарант” за адресою : м. Київ вул. Антоновича, буд.140.

Довідки за телефоном: 529-77-54.

На загальних зборах при реєстрації мати паспорт, або документ, який його замінює.

 

Спостережна рада КС "ГАРАНТ" 

 

КС «ГАРАНТ» — 20 років

 

 

За 20 років свого існування соціальна складова стала головною в роботі кредитної спілки «Гарант». У своїй діяльності дотримувалися демократичного управління, прозорої діяльності та фінансової стабільності.

 

За час  діяльності спілки надано більше 2600 кредитів на сумму понад 32,5 млн.грн.

 

Успіх нашої кредитної спілки полягає, в першу чергу, в багаторічній праці людей, які на різних етапах долучалися на громадських засадах до роботи в кредитній спілці. Щира подяка всім, хто жертовно працював для своєї організації. Але найбільшої уваги заслуговують наші члени спілки. Завдяки довірі до своєї фінансової установи і підтримці всі ці 20 років кредитна спілка «Гарант» існує.

 

 

Представники керівних органів кредитної спілки «Гарант»

 


 


 

Попередні новини читайте тут