03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.140

ОГОЛОШЕННЯ
для членів кредитної спілки «ГАРАНТ»
про чергові загальні збори,
які відбудуться
14 березня 2019 року о 16-00
Початок реєстрації 15.30 -16.00

за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.152.

(актовий зал)
Порядок денний:

1.Затвердження порядку денного загальних зборів.
2.Заслуховування та затвердження звітів органів управління КС «Гарант» за 2018 рік
3.Заслуховування та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2018 рік.
4.Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Гарант» за
2018 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності КС «Гарант» за 2018рік.
6.Розгляд бюджету кредитної спілки на 2019 рік.
7.Визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності
кредитної спілки за 2019 рік.
8 Внести зміни до Статуту кредитної спідки « Гарант»
Пропозиції по питаннях порядку денного загальних зборів членів КС приймаються до 27 лютого
2019р. в приміщенні КС «Гарант» за адресою:03150, м. Київ, вул.Антоновича, б. 140.
Довідки за телефонами: 529-7754 , (067) 503-2740
На загальних зборах при реєстрації мати паспорт, або документ, який його замінює.

Голова правління КС «Гарант»                                                                                                                                                           Драгомирецька І.М.

 

КС «ГАРАНТ» — 17 років

 

 

За 17 років свого існування соціальна складова стала головною в роботі кредитної спілки «Гарант». У своїй діяльності дотримувалися демократичного управління, прозорої діяльності та фінансової стабільності.

 

На кінець 2016 року наше членство складає більше 700.  

 

За час  діяльності спілки надано більше 2500 кредитів на сумму понад 30 млн.грн.

 

Успіх нашої кредитної спілки полягає, в першу чергу, в багаторічній праці людей, які на різних етапах долучалися на громадських засадах до роботи в кредитній спілці. Щира подяка всім, хто жертовно працював для своєї організації. Але найбільшої уваги заслуговують наші члени спілки. Завдяки довірі до своєї фінансової установи і підтримці всі ці 17 років кредитна спілка «Гарант» існує.

 

 

Представники керівних органів кредитної спілки «Гарант»

 


 


 

Попередні новини читайте тут